Problem vs Situationer

Ett annat talesätt jag fick till mig under mitt första jobb:

“Det finns inga problem. Det finns situationer och de hanterar man.”

Till en början undrade jag vad han menade, men tyvärr är det ju inte så lätt att jag fick svaret serverat utan jag fick börja tänka efter själv; Ordet “problem” associeras med svårighet och svårigheter  är besvärliga. Besvärligheter skapar olust och leder till att jag drar mig för att göra något, vilket i sin tur kan orsaka mer svårigheter. Använder jag istället ordet “situation” kan det finnas en möjlighet i det och då blir det lättare att hantera.

Det är lite som ordet risk som vi ofta använder som negativt, när istället man i den anglosaxisak traditionen använder det som både hot och möjlighet.

Comments are closed.

Favoritställen

Favoritställe Ystad Strand 6 Favoritställe Ystad Strand 5 Favoritställe Ystad Strand 4 Favoritställe Ystad Strand 3 Favoritställe Ystad Strand 2 Favoritställe Ystad Strand 1

Dela med dig…

Så brukar det bli roligare.

Respektera andra…

Så lär man sig mer.

Lev i nuet…

Så oroar man sig mindre.